Klauzula Informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa G. sp. z o.o. z siedzibą Milanówek, ul. Kazimierzowska 107 KRS 0000681196 NIP 5291817149

 

2. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest Grażyna Sandelewska – Prezes Zarządu (email maua@maua.eu; tel 696458124)

 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) kontaktu z klientem telefonicznie lub mailowo

b) wysyłki towarów

c) zawierania umów cywilnoprawnych kupna sprzedaży

d) realizacji zamówień

e) realizacji zwrotów i reklamacji

 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy wprowadzającej ustawę o ochronie danych osobowych.

5. Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom w celu realizacji zamówienia – firmy kurierskie.

 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych Państw

 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres

a) Do momentu realizacji zamówienia

 

8. W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo do:

a) Dostępu danych

b) Poprawiania danych

c) Ograniczenia przetwarzania danych

d) Usunięcia danych

 

9. Przysługuje skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych